Archive for Nieuws

Werktoeleiding

Minder bekend als werkzaamheden van een Bedrijfsmaatschappelijk werker, maar zeker niet onbelangrijker, is de mogelijkheid om Bedrijfsmaatschappelijk werk in te zetten bij werktoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Specifieke deskundigheid van Respons BMW is het begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenbeschadiging (NAH). Deze groep, die zowel last heeft van onderschatting als van overschatting, kan als er aan de randvoorwaarden voldaan wordt vaak prima functioneren binnen organisaties en bedrijven.

  • Respons BMW kan helpen met het duidelijk krijgen welke werkzaamheden passen binnen de wensen en mogelijkheden van de persoon.
  • Daarnaast biedt Respons BMW hulp en begeleiding bij het vinden van een plek waar die werkzaamheden dan ook daadwerkelijk kunnen worden verricht.
  • Ook in de eerste periode op de nieuwe werkplek biedt Respons BMW begeleiding voor de werknemer, maar ook voor de werkgever, om de kans op en succesvolle samenwerking zo groot mogelijk te maken.

 

PTSS Signalen

De volgende signalen kunnen op PTSS wijzen:

1
– de patiënt is slachtoffer of getuige geweest van een gebeurtenis, die een feitelijke of dreigende dood of ernstige verwonding met zich heeft meegebracht
– de gebeurtenis heeft intense angst, hulpeloosheid of afschuw opgeroepen
2
– de traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd (bijvoorbeeld door flashbacks, angstdromen, hallucinaties en bij kinderen vaak tot uiting komend in spelletjes of tekenen)
– het intens psychisch lijden bij blootstelling aan zaken, die de gebeurtenis symboliseren (zowel in het ‘echte’ leven als op televisie)
3
– het aanhoudend vermijden van prikkels als gedachten, gevoelens of gesprekken, die bij het trauma horen
– het aanhoudend vermijden van activiteiten, plaatsen of mensen, die herinneringen oproepen aan het trauma
– de duidelijk verminderde belangstelling voor of deelname aan belangrijke activiteiten
– het onvermogen om een belangrijk aspect van het trauma te herinneren
– gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen
– een beperkt spectrum van gevoelens (bijvoorbeeld niet in staat gevoelens van liefde te hebben)
– het gevoel een beperkte toekomst te hebben (bijvoorbeeld de verwachting geen carrière te zullen maken, geen huwelijk of geen kinderen te krijgen)
4
– aanhoudende symptomen, die voor het trauma niet aanwezig waren (slaapproblemen, concentratieproblemen, hartkloppingen, overmatig zweten, depressieve gevoelens, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, schrikreacties of extreme alertheid)
5
– de symptomen A t/m D doen zich langer dan een maand voor
6
– de stoornis veroorzaakt lijden en verminderd functioneren in de privé-sfeer, sociale kringen, op het werk en/of andere belangrijke terreinen

Psychosociale arbeidsbelasting

Onder psychosociale arbeidsbelasting valt:
  • (seksuele) intimidatie,
  • agressie en geweld,
  • pesten
  • discriminatie;
Maar ook werkdruk zoals specifiek wordt genoemd in de Arbowet.
Dit wordt nogal eens over het hoofd gezien.
Niet erg handig, want hoge werkdruk is een groeiend probleem,
zeker in de Zorg en Welzijnssector.
Als dit in jouw organisatie speelt, valt dat snel op want te hoge
werkdruk laat duidelijke sporen achter:
De organisatie scoort dan hoog op psychisch verzuim, zoals
burnout, overspannenheid, depressie en conflictverzuim.