Psychosociale arbeidsbelasting

Onder psychosociale arbeidsbelasting valt:
  • (seksuele) intimidatie,
  • agressie en geweld,
  • pesten
  • discriminatie;
Maar ook werkdruk zoals specifiek wordt genoemd in de Arbowet.
Dit wordt nogal eens over het hoofd gezien.
Niet erg handig, want hoge werkdruk is een groeiend probleem,
zeker in de Zorg en Welzijnssector.
Als dit in jouw organisatie speelt, valt dat snel op want te hoge
werkdruk laat duidelijke sporen achter:
De organisatie scoort dan hoog op psychisch verzuim, zoals
burnout, overspannenheid, depressie en conflictverzuim.

Comments are closed.